Prisjämförelse kantelement

Vi jämför pris på kantelement! Priset på kantelement beror på ett antal olika saker som vi kommer återkomma till här.

Pris på L-kantelement hos några leverantörer (från hemsidor). Priset nedan är per meter och inklusive moms.

Leverantör L300 mm höga L400 mm höga
Leif Tjällden 188 kr/m 208 kr/m
Beijers bygg 323 kr/m I.U
Byggmax 216 kr/m 241 kr/m
ByggaHemma I.U 271 kr/m

Men ett av de parametrar som påverkar är givetvis tillverkningsmetoden. För en husgrund av typen platta på mark finns det två vanliga tillverkningsmetoder. Den vanligaste är att man limmar en betongfiberarmerad skiva på ett cellplastelement som skurits till för att passa ett grundelement. Den andra metoden går ut på att man gjuter fiberarmerade betongen direkt på cellplasten vilket gör att man får ett stycke av grundelementet.

Vad är en platta på mark

En platta på mark husgrund är en husgrund som läggs med ett antal byggmaterial produkter.
1. Kantelement
2. Armeringsnät och armeringsjärn med tillbehör (distanser mm)
3. Grundisolering
4. Eventuellt markisolering
5. Golvvärme med tillbehör
6. Betong

Vad är ett kantelement

Ett kantelement syftar till att vara formen för husets grund. Husgrunden får en kant, därav namnet, som vid byggtekniken platta på mark ger huset en form vari man gjuter kantbalken, som ska ta upp mycket av husets laster. Kantbalken innehåller mycket betong och armeras speciellt vilket gör att balken för mycket hög hållfasthet. Betong leder dock kyla och värme vilket gör att kantbalken kan bli en köldbrygga om man inte isolerar på ett bra sätt. Där kommer bra grundelement in som gör husgrunden välisolerad och det gäller speciellt i kombination med så kallade köldbryggebrytare.

©